Zaznacz stronę

Naciśniecie spustu było dla niego tylko pretekstem, szkicem wrażenia jakie rzeczywistość pozostawiła po sobie w pamięci. Człowiek przebrany za fotografa nigdy nie traktował fotografii jako celu, była tylko środkiem, estetyczną terapią przeciw bylejakości pożerającej wszystko kawałek po kawałku.